voorgevel van de waalse Kerk Leiden

stempel van de Waalse kerk Leiden Lilium inter spinas

Logo van Le Bulletin nieuwsbrief van de Waalse kerk Leiden

        

 

sporen migratie in Leiden

Leiden is een stad van immigranten. In de zestiende en zeventiende eeuw vestigden zich veel vluchtelingen uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden in de Sleutelstad: Hugenoten uit Frankrijk en vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden. In twee korte lezingen belichten we deze migratiestromen, en gaan we in op het belang ervan voor de stad. De vluchtelingen namen vaak een rijkdom aan kennis met zich mee en functioneerden als spilpunten van cultuur-en kennisoverdracht tussen verschillende landen. 

De lezingen worden gegeven in de Waalse Kerk, waar Franstalige migranten vanaf de zeventiende eeuw hun diensten hielden. Aansluitend is er een korte stadswandeling van ongeveer een uur die langs centrale plekken uit de Leidse migratiegeschiedenis voert. 

Locatie: Waalse Kerk, Breestraat 62-64 Leiden
Datum: 25 juni 
Tijd: 14:00-16:00 

 

vers la chaîne Youtube de l'Église Wallonne de Leyde

hugenoten cruis

gezelligheid in de waalse kerk van Leiden