voorgevel van de waalse Kerk Leiden

stempel van de Waalse kerk Leiden Lilium inter spinas

Logo van Le Bulletin nieuwsbrief van de Waalse kerk Leiden

        

 

Is het nodig om dezelfde moraal te delen in een multiculturele samenleving?

Is er een moreel minimum voor verschillende culturen om vreedzaam samen te leven?
Kan het alleen gebaseerd zijn op de erkenning en acceptatie van verschillen of moet het gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk sociaal project?
Zijn er gedragingen die als "asociaal" kunnen worden beschouwd in een samenleving die voor multiculturalisme heeft gekozen?
Legt een samenleving die beweert gebaseerd te zijn op "universele waarden" niet de waarden op van haar dominante cultuur?

Télécharger le dossier préparatoire

Vous n'avez pas de plugin pdf, mais vous pouvez télécharger le fichier pdf .

vers la chaîne Youtube de l'Église Wallonne de Leyde

hugenoten cruis

gezelligheid in de waalse kerk van Leiden