voorgevel van de waalse Kerk Leiden

stempel van de Waalse kerk Leiden Lilium inter spinas

Logo van Le Bulletin nieuwsbrief van de Waalse kerk Leiden

        

 

Sinds 1818 houdt de Waalse kerk van Leiden haar diensten in het kerkgebouw aan de Breestraat 62, oorspronkelijk de kapel van het Sint Catharina Gasthuis (l'Hôpital Sainte Catherine), daterend uit de 13de eeuw.

Voordien, van 1583 tot 1818, was de Waalse gemeente bijeengekomen in de grote, middeleeuwse Vrouwekerk (Notre Dame) aan de Haarlemmerstraat. Die werd wegens bouwvalligheid rond 1820 afgebroken, maar aanzienlijke restanten van het koor (choeur) staan nog steeds op het Vrouwekerkkoorplein.

Het orgel uit de Vrouwekerk, daar geplaatst in 1740, werd verplaatst naar de kapel Ste Catharine, waar het sindsdien elke zondag dienst doet.

Een ander opvallend Waals gebouw in Leiden is het prachtige Waalse Weeshuis, l'Orphelinat Wallon (Oude Vest 35), waarin de Waalse weeskinderen in 1766 werden ondergebracht. In 1817 werd deze instelling verhuisd naar Pieterskerkhof 40. Maar in 1890 werd dit laatste gebouw in gebruik genomen als Bibliothèque Wallonne. Dit is het historisch documentatiecentrum van de gezamenlijke Waalse kerken in Nederland, opgericht in 1852. De Bibliothèque Wallonne is tot 1973 in dit gebouw gevestigd geweest. Nu zijn de collecties van de Bibliothèque Wallonne sinds 1998 opgenomen in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Maar het pand Pieterskerkhof 40 draagt nog steeds de naam Bibliothèque Wallonne.

Op Rapenburg 12-14 was van 1887 tot 1925 het Waalse Ziekenhuis gevestigd. De naam Hôpital Wallon staat nog steeds op de gevels van het gebouw, zowel aan het Rapenburg als aan de Papengracht 13.

In de 17de eeuw ontstonden door het initiatief van privé-personen drie hofjes (hospices de vieillards) voor leden van de Waalse kerken: de hofjes van Pierre Loridan, Jean Pesijn en Jean Michel, die alle drie nog goed zijn bewaard.

Van Sint Catharina Gasthuis tot Waalse kerk

De Waalse kerk is nu gevestigd in de kapel van het voormalige Sint-Catharinagasthuis, een instelling waarvan de historie teruggaat tot 1275.

De formalige Sintcatharinagasthuis

In 1635 werd de kapel vergroot met een zijbeuk. Deze zijbeuk werd later weer afgescheiden en werd kosterij. In 1638 ging de kapel dienstdoen als hulpkerk van de snel groeiende Waalse gemeente (een groep hugenoten uit Frankrijk en Wallonië (die om religieuze redenen naar Nederland gevlucht waren), naast de Vrouwekerk die als Waalse hoofdkerk dienstdeed. Tussen 1737 en 1739 werd de voorgevel van de kapel vernieuwd en bekroond met een dakruiter in barokstijl.

In de 18de eeuw kromp de Waalse gemeente zodanig dat de kapel niet langer gebruikt werd, maar na de afbraak van de Vrouwekerk begin 19de eeuw werd de kapel weer als Waalse kerk in gebruik genomen. Zij is nog steeds als zodanig in dienst. In 1818 kreeg de Waalse gemeente de kapel in eigendom.

Van Waalse Weeshuis tot Bibliothèque Wallonne

Het Waalse Weeshuis, l'Orphelinat Wallon (Oude Vest 35), waarin de Waalse weeskinderen in 1766 werden ondergebracht.

 

In 1817 werd deze instelling verhuisd naar Pieterskerkhof 40. Maar in 1890 werd dit laatste gebouw in gebruik genomen als Bibliothèque Wallonne.

   

Het Waalse ziekenhuis van Rapenburg tot Papengracht


Rapenburg 12-14

  
Papengracht 13

Waalse hofjes


Pieter Loridanshofje


Jean Michelhofje

vers la chaîne Youtube de l'Église Wallonne de Leyde

hugenoten cruis

gezelligheid in de waalse kerk van Leiden